ARBORISTIN SUORITTAMAA PUUNKAATOPALVELUA.

Arboristi on hankalien paikkojen puunkaadon ammattilainen. Kun lähellä on sähkölinja, talo tai muita esteitä, voidaan puut kaataa tilanteen mukaan, joko kiipeillen tai liftiautolla.
Oksat ja rungonpalatkin voi tarvittaessa laskea köydellä hallitusti maahan. Arboristi toki tekee myös normaaleja maastakaatoja ammattitaitoisesti. Joten ota yhteyttä, jos tunnet että paikka ja puu tuntuu hankalalta. Puhutaan ongelmasta ja katsotaan tilannetta yhdessä ensin.

Yhteyslomake

Yhteystiedot:

Osoite: Varkkavuorenkatu 30 c 73 20320 Turku
Puh: 050-4002756
Sähköposti: vesanpihapuu@puidenkaato.fi